Daily Archives: 19/03/2015

Viết cho một người bạn: Nguyễn Văn Hý (Trần Hoa)

Mới đầu tuần liên tiếp nhận tin trong đó có một người bạn học cũ vừa ra đi sau một tai nạn. Đó là Nguyễn Văn Hý. Nói về Nguyễn Văn Hý thì cá nhân tôi chẳng nhớ chút kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này