Daily Archives: 22/03/2015

Nguyễn Văn Hý – tiếng nói cuối đời với bạn bè (V_01 và V_02) (bbt)

Như đã đề cập trong những bài trước viết về Nguyễn Văn Hý người bạn vừa vĩnh viễn ra đi vì tai nạn vào sáng Thứ Bảy 14.3.2015. Cuối năm 2014, theo ý kiến của TTH Bình, NQ Định từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này