Daily Archives: 24/04/2015

Sự hình thành phòng thí nghiệm khoa học trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Gs. Lê Quang Mai)

Năm 1960, UNICEF viện trợ cho trường Phan Châu Trinh một Phòng Thí nghiệm Khoa học với phòng ốc và dụng cụ khoa học của môn Vạn vật, Hóa học và Vật lý. Hơn một năm, các dụng cụ khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này

Niên biểu trường Phan Châu Trinh từ 1952 đến 1975 (Trần Gia Phụng)

1952: Theo đề nghị cuả các nhân sĩ Đà Nẵng, trình văn cuả ông Thị trưởng Đà Nẵng, và đề nghị cuả ông Giám Đốc Nha Học Chánh Trung Việt, Thủ hiến Trung Việt là ông Lê Quang Thiết đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này