Daily Archives: 22/05/2015

Viết cho Tô Viết Hùng nhân ngày thất tuần (Hoa Bắc cực)

Lời người viết: Trước tiên xin được gởi lời PHÂN ƯU muộn màng đến gia đình và tang quyến. Xem Phân Ưu đính kèm của Blog… TV Hùng đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 21.40 giờ Thứ Sáu ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này