Daily Archives: 23/05/2015

Viết cho Hý nhân tuần thứ 10 (Trần Hoa)

Lời người viết: Nguyễn Văn Hý từ trần vào lúc 2.40 giờ, ngày Thứ Bảy 14.3.2015 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Ất Mùi) sau một tai nạn. Thứ Bảy này ngày 23.5.2015 là đúng 10 tuần ngày Hý mất. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bạn nghĩ gì về bài viết này?