Daily Archives: 14/06/2015

Âm Nhạc: Sông Thu chiều cuối năm (Nhạc và Lời: Đỗ Kim Chung. Trình bày & Thực hiện: Thoại Hồng)

Ca khúc: Sông Thu Chiều Cuối Năm (Nhạc & Lời: Đỗ Kim Chung. Trình bày & Thực hiện: Trương Thoại Hồng) BBT vừa mới nhận một Video Clip Nhạc với Ca khúc “Sông Thu Chiều Cuối Năm” – Nhạc & … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này