Daily Archives: 23/06/2015

Anh Tôi (Nguyễn Hữu Tưởng)

Anh tôi hơn tôi 2 tuổi và là con trai đầu của ba mạ tôi. Khách quan mà nói, anh tôi được hưởng tất cả những gì tốt đẹp của cha mẹ như thông minh, học giỏi, đẹp trai, khoẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này