Daily Archives: 04/08/2015

Âm Nhạc: Tình đã khơi xa (Thoại Hồng phổ thơ Kim Trưng và trình bày)

Nhạc: Tình đã khơi xa (Thơ: Kim Trưng (Tặng H.) – Phổ nhạc và Trình bày: Thoại Hồng) BBT: Vừa nhận được ca khúc cùng tựa đề phổ từ bài thơ “Tình đã khơi xa” của Bùi Kim Trưng đăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này