Monthly Archives: Tháng Chín 2015

Âm Nhạc: Ca khúc “Giăng Mưa” (Nguyễn Mạnh Viên Mãn-Hồng Thoại)

Âm Nhạc: Giăng Mưa (Thơ: Nguyễn Mạnh Viên Mãn – Phổ nhạc và Trình bày: Hồng Thoại) Nhận được một ca khúc MỚI của Hồng Thoại Xin mời cư dân Blog thưởng thức…

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Viết về bạn bè PCT (Hà Thủy) – Âm Nhạc: Chiều muộn rồi (Hà Thủy-Thoại Hồng)

ĐÔI DÒNG Cách đây độ 5 năm hình như là cuối năm 2010, qua giới thiệu của Lê Văn Việt, Vĩnh Châu tôi vào xem trang blog thân hữu Phan Châu Trinh (PCT), nhận ra có vài bạn từ xưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc, Bạn Bè | Bạn nghĩ gì về bài viết này?