Daily Archives: 29/09/2015

Âm Nhạc: Ca khúc “Giăng Mưa” (Nguyễn Mạnh Viên Mãn-Hồng Thoại)

Âm Nhạc: Giăng Mưa (Thơ: Nguyễn Mạnh Viên Mãn – Phổ nhạc và Trình bày: Hồng Thoại) Nhận được một ca khúc MỚI của Hồng Thoại Xin mời cư dân Blog thưởng thức…

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này