Daily Archives: 20/02/2016

Quy luật độc đáo từ những con số (Nam Hoàng VĐKN)

BBT: Nền toán học chỉ với 10 con số khác nhau trong hệ thập phân (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9) cùng với dấu thập phân (dấu phẩy, hay dấu chấm) để phân cách giữa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này