Daily Archives: 03/12/2016

Mùa Vọng 1-2016: Lịch Mùa Vọng – 01.12 (Hoa Bắc cực)

Chúng ta hiện đang ở tuần đầu tiên Mùa Vọng. Cách thức chuẩn bị đón mừng, tổ chức mỗi nơi (quốc gia) chắc chắn mỗi khác theo nếp sống văn hóa, phong tục của từng địa phương, từng quốc gia… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này