Daily Archives: 07/12/2016

Thời gian: tài khoản vô giá !!! (bbt st và biên soạn)

Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của Bạn 86.400 đồng. Số tiền này Bạn có quyền sử dụng sao cho hợp lý trong trọn 1 ngày (24 tiếng đồng hồ). Mỗi buổi chiều ngân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này