Daily Archives: 26/12/2016

Âm Nhạc: Nỗi nhớ mùa sang (Hà Thủy sáng tác. Hồng Thoại trình bày)

Vừa mới nhận một sáng tác mới “Nỗi nhớ mùa sang” (nhạc và lời: Hà Thủy. tiếng hát Hồng Thoại) – Xin giới thiệu với cư dân Blog. bbt https://www.youtube.com/watch?v=fPazrW8FzrU

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này