Daily Archives: 30/01/2017

Thơ Xuân: Đêm trừ tịch (Hà Thủy)

Đêm trừ tịch nơi xứ người lỗi nhịp vẫn một trời lạnh lẽo của mùa Đông ngồi một chổ đầy sao trời vung vãi vầng trăng đâu đang lang chạ phương nào. Đêm trừ tịch ta như người xuất giá … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Văn Thơ, Xuân | Bình luận về bài viết này