Daily Archives: 01/02/2017

Âm Nhạc: Ly Rượu Mừng – Xuân Đinh Dậu (Ngọc Nhân)

Ly Rượu Mừng (Tác giả: Phạm Đình Chương) do Ban hợp Ca Thăng Long trình bày lần đầu tiên vào khoảng năm 1952 tại Sài Gòn. https://www.youtube.com/watch?v=CF2R2yJ–V8

Đăng tải tại Âm Nhạc, Xuân | Bình luận về bài viết này