Daily Archives: 25/02/2017

Chuyện cuối năm: Người công dân tiêu biểu thành phố (Nguyễn Tấn Mừng)

Hàng năm thành phố bầu chọn người dân mẩu mực để vinh danh, nghe đâu ở địa phương, tôi được chọn là người công dân tiêu biểu của thành phố. Mấy ngày lo nghĩ không ăn không ngủ sụt mấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này