Daily Archives: 02/01/2018

Cuộc sống giống như một tách cà phê (st-net)

LTS: Sau một thời gian yên lặng, nay cùng với năm mới 2018 Blog đang dần khôi phục. Hy vọng bạn bè, thân hữu xa gần đóng góp bài vở, cùng ý kiến… (Nguyên tác: Life Is Like a Cup … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này