Daily Archives: 20.05.2019

Vesak – Phật Đản – Hoa Sen (Quảng Khai)

** viết để chia sẻ và trả lời một người bạn Lời người viết: Bất ngờ VUI khi nhận mail từ một người bạn ở Việt Nam, sau đôi lời thăm hỏi sức khỏe, biết tôi là người Phật tử, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?