Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Âm Nhạc: Có chút tình còn lại (Hà Thủy sáng tác. Thoại Hồng trình bày)

Bbt. Vừa nhận được một ca khúc mới của Hà Thủy do Thoại Hồng trình bày. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này