Daily Archives: 25/10/2019

Khổng Tử và câu chuyện 3 x 8 = 23 (st-net)

Khổng Tử là nhà tư tưởng, triết học, chính trị lỗi lạc Trung Hoa. Qua câu chuyện về phép tính 3 x 8 = 23, ông dạy học trò của mình bài học về sự nhường nhịn vô cùng sâu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này