Daily Archives: 15/07/2021

Tin Buồn: Bạn Lê Xuân Hiệp

Nhận được tin trễ bạn Lê Xuân Hiệp (cựu học sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1954 (Giáp Ngọ) tại Huế, Việt Nam. Đã từ trần vào ngày Thứ Tư 30 tháng 6 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng | Bình luận về bài viết này