Daily Archives: 05/02/2022

Tản mạn Cọp năm Dần (Duy Nhân st và biên soạn)

Tí (chuột) đã cao chạy bay xa, và đã vào hang ẩn trú yên ổn sau một thởi gian dài gậm nhấm, quậy phá. Sửu, con trâu cần cù cũng đã lần lùi về chuồng ngơi nghỉ sau 365 ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Xuân | Bình luận về bài viết này