Daily Archives: 05/04/2022

Thơ: Thăm mộ bạn hiền (Mai Chung)

Ngọn gió chiều thổi qua phần mộ vắng Gió thu buồn, len lén nỗi niềm đau Ta về đây, đem chai rượu tìm nhau Thăm bạn cũ, bạn về đây chứng giám.

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Thơ: Sợi tóc vướng hồn hoang (Mai Chung)

Vạn dặm đường trường, thân lữ thứ Ngờ đâu sợi tóc vướng hồn hoang Tóc ai, ai buộc đời phiêu bạt Lữ khách rồi đây mỏi gối chờ.

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Tin buồn tháng tư (Hoa Bắc cực)

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này

Tin buồn tháng tư (Hoa Bắc cực)

DỊCH … dịch liên tiếp xảy ra hết đợt này đến đợt khác trong suốt hơn 2 năm qua kể từ khoảng đầu năm 2020 đã khiến mọi người trong đó bạn tôi những người bạn một thời trở nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng | Bình luận về bài viết này