Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Phân Ưu: Cựu Giáo Sư PCT-ĐN Hà Công Bê

Vừa nhận tin: Cụ Ông Hà Công Bê Sinh năm 1937 (Đinh Sửu). Quê quán: Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, trước 1975 là Giáo Sư Vạn Vật trường Trung Học Công lập Phan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng | Bình luận về bài viết này

Phân Ưu: thân mẫu bạn Đào Hữu Quốc

Nhận được tin: Cụ Bà PHẠM THỊ TÙY, pháp danh DIỆU HỶ Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 (nhằm ngày 23 tháng 1 năm Nhâm Thân) tại Huế, Việt Nam là thân mẫu của bạn Đào Hữu Quốc (chs-pct-dn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng | Bình luận về bài viết này