Daily Archives: 13/08/2022

Phân Ưu: thân mẫu bạn Đào Hữu Quốc

Nhận được tin: Cụ Bà PHẠM THỊ TÙY, pháp danh DIỆU HỶ Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 (nhằm ngày 23 tháng 1 năm Nhâm Thân) tại Huế, Việt Nam là thân mẫu của bạn Đào Hữu Quốc (chs-pct-dn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng | Bình luận về bài viết này