Daily Archives: 19/10/2022

Lễ Tri Ân Cô Thầy – vài cảm nghĩ (3/3) (Trần Hoa)

Viết nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022) Ý kiến tổ chức Buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô được tôi đề nghị và đưa ra thảo luận với bạn Phạm Tình sau ngày Ra Mắt tập sách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức, Thầy Cô | Bình luận về bài viết này

Lễ Tri Ân Cô Thầy: Chút Dư Âm (2/3) (Trần Hoa)

Viết nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022) “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy Nghĩ sao cho thỏa những ngày gian lao” (Ca dao) Hay lời nhạc Công Ơn Thầy Cô của nhạc sĩ Trương Quốc Lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức, Thầy Cô | Bình luận về bài viết này

Lễ Tri Ân Cô Thầy: Chút Dư Âm (1/3) (Trần Hoa)

Viết nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022) Người viết: Trong văn hóa Việt, ngoài “Công Ơn Sinh Thành, Dưỡng Dục, Nuối Nấng” của Cha Me, Ông Bà, chúng ta còn có “Ăn quả nhớ kẻ trồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức, Thầy Cô | Bình luận về bài viết này