Daily Archives: 07/11/2022

Trường Xưa Bạn Cũ – Nhớ Ơn Cô Thầy, chuyện bên lề (Trần Hoa)

– nhân kỷ niệm trường Phan Châu Trinh 70 năm (1952-2022) Đưa ra ý kiến tổ chức một việc gì, có thể đơn giản, một người đưa ra, hay đề nghị, nhưng thực hiện ý tưởng này mới thấy ít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức, Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này