Daily Archives: 20/11/2022

Phân Ưu: Cựu Giáo Sư PCT-ĐN Nguyễn Tòng

Chúng tôi bbt motthoi6673pctdn nhận tin trễ: Cựu Giáo Sư PCT-ĐN Nguyễn Tòng vừa từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Gò Vấp, Việt Nam. Hưởng thọ 85 tuổi. Thầy Nguyễn Tòng cũng là chú ruột của cựu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phân Ưu, Chúc Mừng, Thầy Cô | Bình luận về bài viết này