Daily Archives: 21/01/2023

Tôi Vẫn Đợi (Thơ Tuệ Sỹ và Các Bài Cẩn Họa) (5/5) (st-net)

Bbt. “Tôi vẫn đợi” là bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sáng tác vào năm 1978 tại Sài Gòn, được An Tiêm xuất bản tại California vào năm 2002 trong thi tập Giấc mơ Trường Sơn gồm 29 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Tôi Vẫn Đợi (Thơ Tuệ Sỹ và Các Bài Cẩn Họa) (4/5) (st-net)

Bbt. “Tôi vẫn đợi” là bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sáng tác vào năm 1978 tại Sài Gòn, được An Tiêm xuất bản tại California vào năm 2002 trong thi tập Giấc mơ Trường Sơn gồm 29 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Tôi Vẫn Đợi (Thơ Tuệ Sỹ và Các Bài Cẩn Họa) (3/5) (st-net)

Bbt. “Tôi vẫn đợi” là bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sáng tác vào năm 1978 tại Sài Gòn, được An Tiêm xuất bản tại California vào năm 2002 trong thi tập Giấc mơ Trường Sơn gồm 29 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này

Tôi Vẫn Đợi (Thơ Tuệ Sỹ và Các Bài Cẩn Họa) (2/5) (st-net)

Bbt. “Tôi vẫn đợi” là bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sáng tác vào năm 1978 tại Sài Gòn, được An Tiêm xuất bản tại California vào năm 2002 trong thi tập Giấc mơ Trường Sơn gồm 29 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Tôi Vẫn Đợi (Thơ Tuệ Sỹ và Các Bài Cẩn Họa) (1/5) (st-net)

Bbt. “Tôi vẫn đợi” là bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sáng tác vào năm 1978 tại Sài Gòn, được An Tiêm xuất bản tại California vào năm 2002 trong thi tập Giấc mơ Trường Sơn gồm 29 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Âm Nhạc: Tôi vẫn đợi (Thơ: Tuệ Sỹ. Nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn)

Tôi vẫn đợi (Thơ: Tuệ Sỹ (Sài Gòn năm 1978) / Nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn (Úc châu năm 1986)) TÔI VẪN ĐỢI – thơ: Tuệ Sỹ / nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn – YouTube Tác phẩm nhiếp ảnh: “Tôi vẫn đợi…” của nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này

Thơ: Tôi vẫn đợi (Tuệ Sỹ)

Bbt. Nhân mùa Xuân Quý Mão, bbt vừa giới thiệu cư dân Blog, thân hữu, … bài thơ Thiên Lý Độc Hành của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, nay xin được giới thiệu thêm một trong những bài thơ khác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Thơ: Thiên Lý Độc Hành (Tuệ Sỹ)

Bbt. Đang dần bước vào Năm Mới Quý Mão 2023, xin mời đọc lại 1 trong những bài thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. bbt 1. Ta về một cõi tâm không Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này