Daily Archives: 22/01/2023

Bông mai nở muộn của Thiền sư Mãn Giác (Thích Nữ Huệ Trân)

Bài kệ của thiền sư Mãn Giác, từ thế kỷ thứ XI, mà tiếng ngân của hai câu kết còn âm vang đến ngày nay, thì chắc hẳn hai câu đó không chỉ ở mặt bằng của ngôn ngữ, mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ, Xuân | Bình luận về bài viết này

Xuân: Thông Điệp Tết Quý Mão (Ht. Thích Tuệ Sỹ)

Quảng Khai: Tống Cựu Nghinh Tân, tiễn Năm Cũ đón Xuân Mới thường chúng ta mong cầu bình an, tốt đẹp cho cá nhân và gia đình, nhưng trong xã hội chúng ta không chỉ một mình đơn độc mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Xuân, Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này