Daily Archives: 01/02/2023

Thơ Xuân: Thay lời Chúc Xuân [2] (Như Nhiên Thích Tánh Tuệ)

Năm mới tặng nhau một chữ Thương Để sau bù đắp cuộc vô thường – Ân cần, trân quý khi còn gặp Biết vẫn còn chung một đoạn đường! Xin chúc người thương một chữ Hòa Đời không thuận ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ, Xuân | Bình luận về bài viết này