Daily Archives: 30/03/2023

Ukraina và cuộc chiến, thử nhìn lại (p.3-3) (Hoa Bắc cực)

3. Chiến tranh và Hòa bình. Bbt. Tác giả xin ghi lại những hiểu biết, cảm nhận hạn hẹp riêng của chính tác giả qua các nguồn tài liệu thu thập được để có cái nhìn sơ lược nguyên do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này

Ukraina và cuộc chiến, thử nhìn lại (p.2-3) (Hoa Bắc cực)

2. Bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Zelensky Bbt. Tác giả xin ghi lại những hiểu biết, cảm nhận hạn hẹp riêng của chính tác giả qua các nguồn tài liệu thu thập được để có cái nhìn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này

Ukraina và cuộc chiến, thử nhìn lại (p.1-3) (Hoa Bắc cực)

1. Ukraina và các vị tổng thống. Bbt. Tác giả xin ghi lại những hiểu biết, cảm nhận hạn hẹp riêng của chính tác giả qua các nguồn tài liệu thu thập được để có cái nhìn sơ lược nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này