Category Archives: Suy ngẫm

Suy ngẫm: Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ (st-net)

Tiểu nhân kết giao ngọt rượu nồng. Người xưa thường nói, quân tử kết giao nhạt như nước lã, tiểu nhân kết giao ngọt nồng như rượu ngon mới cất, nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy ngẫm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Suy ngẫm: Câu chuyện tại nhà Bank… (st-net)

Sau khi phải tốn cả tiếng đồng hồ với cha tôi tại nhà bank chỉ để cho ông cụ chuyển một số tiền, tôi nói : – Tại sao mình không dùng internet, Ba ? – Tại sao phải qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Suy ngẫm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?